Reklamačný formulár

Reklamačný protokol slúži na reklamáciu tovaru značiek HB Body, Smirdex a Vitex distribuovaných spoločnosťou Body Color s.r.o. – ďalej len dodávateľ.

Vyplnený protokol musí byť vytlačený v dvoch vyhotoveniach. Jeden podpisuje vodič a zostáva zákazníkovi, druhý si vodič odváža spoločne s reklamovaným tovarom. Bez tohto protokolu nie je možné tovar vodičom prevziať. Tovar môžete tiež s týmto protokolom zaslať na adresu Body Color s.r.o., Studentská 1727, 511 01, Turnov.

Reklamačná lehota podľa zákona 30 dní, beží od podpisu reklamačného protokolu a prevzatia reklamovaného tovaru vodičom alebo doručením tovaru na vyššie uvedenú adresu. Dodávateľ podľa zhodnotenia reklamovaného tovaru stanový vyriešenie reklamácie výmenou, vrátením peňazí alebo zamietnutím, pokiaľ sa preukáže, že reklamácia nie je oprávnená.

Tovar po záručnej dobe nie je možné reklamovať.

Názov predajne*
Mesto*
Osoba*
Kontakty*
Názov tovaru*
Popis reklamácie*
Copyright © 2022 - 2024   BODY Color s.r.o. - maloobchod a veľkoobchod s farbami